Ohlédnutí za vánočním vystoupením 9. ročníku:

Po tříleté pauze měli žáci devátých tříd opět možnost nacvičit a představit tradiční předvánoční besídku. Děti předvedly více než hodinové pásmo naplněné scénkami, tancem, zpěvem a hrou na hudební nástroje. Na své si přišli jak dospělí diváci, tak i malé děti. 9.A zaujala například neobvyklým tancem v pytlích, ale i scénkou z filmu Pelíšky, třídním tancem, rockovou kytarou, sólovým zpěvem či vystoupením mažoretek. Žáci z 9.B překvapili náročnými vystoupeními klavírního sóla a dívčího houslového kvarteta, dále pak předvedli scénky z filmu Jak dostat tatínka do polepšovny či ukázku z kuchařské soutěže MasterChef. Obě třídy pak společně nacvičily příběh z Krkonošských pohádek, třídní tance a závěrečnou vánoční písničku pod vedením paní učitelky Klápšťové. Všem žákům bych chtěla dodatečně blahopřát k jejich úspěšnému vystoupení a zároveň poděkovat všem, kteří se zapojili do příprav a pomoci v tomto zábavném pásmu. Velký dík patří také všem vyučujícím, kteří podpořili a pomohli s nácvikem vystoupení.  Za třídní 9. ročníku Lenka Hašková

Foto zde