Žáci devátých ročníků absolvovali tradiční jednodenní seminář v Památníku Terezín. Vyslechli úvodní přednášku o diskriminaci a likvidaci Židů, seznámili se s funkcí ghetta, navštívili Muzeum ghetta, Magdeburská kasárna, márnici, krematorium a židovský hřbitov. Na závěr se podívali do bývalé věznice gestapa a Malé pevnosti. Doufejme, že jakákoliv forma diskriminace, rasismu či xenofobie bude této generaci naprosto cizí.

Fota zde