Žáci 5. ročníků dne 3. 6. přivítali v hodině přírodovědy paní primářku G. Pohořalou. Ta přijala naše pozvání a pohovořila o první pomoci a o péči o zdraví. Ukázala dětem zásady resuscitace na umělé figuríně, seznámila je s první pomocí při různých typech úrazů. Děti si samy mohly vyzkoušet ošetřování tržných ran. Děkujeme paní doktorce za čas, který si pro nás udělala. Děti dostaly mnoho moudrých rad pro život velmi důležitých. 

FOTO zde