Občanská výchova - Pokus se definovat, co jsou lidská práva. Pracuj s internetem. odpověď pošli do 10. 04. na: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. . Děkuji všem, kteří odpovídají včas. Lauda

Úlohy z dějepisu  Prostudovat s. 24 až 31 a zapsat do sešitu poučky.Zápisy zatím neodesílejte. odpovězte na otázky: 1.- Co víš o bitvě u Marathónu? 2.- Kdo byl Themistoklés? 3.- Bitva u Thermopyl 4.- Bitva u Plataj. odpovědi odešli do 10. 4. na: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. . Děkuji všem, kteří dodržují termín. Lauda

 

 

OV Úlohy do 10. 4. Vypsat shrnutí s. 52, 55, 59, 63.

Prostudovat s.51 až 65.

písemně vypracuj odpovědi na s.64 do 10.4. a odešli na: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. . Děkuji všem za odpovědi zaslané v termínu. Lauda

Úlohy do 10.4. Mluvnický zápor- Zapsat poučku  s.65, 66.

Skladební dvojice- Zapsat poučku  s.68.

Přísudek- Zapsat poučku s. 70. Zapsané poučky zatím neodesílejte

Přívlastek,doplněk- Zapsat poučky s. 72, 73

Vypracujte cvičení 2 až 6 včetně s.66, 67 a cvičení 2 a,-určete všechny větné členy, s 68. Cvičení 6 s. 71 doplňujte tužkou.  Vypracovaná cvičení odesílejte v termínu  na e-mail Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Pokus se napsat jména našich prezidentů a některého z nich nakresli.

Nakresli náš státní znak.

Odešli na: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. do3.4.

 

 

 

Prostudovat s.24-27. Zapsat poučky Nakreslit řeckého těžkooděnce. Odeslat e-mailem (Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.)

úlohy do 3.4.:s. 74-76 Prostudovat a zapsat shrnutí do sešitu. Odpovězte na otázky: 1. Patent o zrušení nevolnictví (habsburská monarchie) 2.Toleranční patent. 3.Průmyslová revoluce v českých zemích. 4.Průběh revolučního roku 1848 v habsburské monarchii. Vše odešlete e-mailem