Třicáté výročí Sametové revoluce si žáci osmých a devátých ročníků připomněli netradičně. Stroj času je vedl různými etapami komunistické totality až k 17. listopadu 1989. Začali komunistickým pučem v únoru 1948, prošli krvavými 50. léty a dostali se až k uvolnění režimu v době tzv. Pražského jara a následné okupaci Československa 21. srpna 1968. Dále cestovali normalizačními léty až k pádu komunistické totality. Žáci pracovali v menších skupinkách a odpovědi na otázky hledali ve filmových dokumentech či v jiných materiálech umístěných po celé škole. Informace a dojmy zaznamenávali nejenom do odpovědních listů, ale i do výtvarně propracovaných časových os a plakátů. Součástí projektu byla domácí příprava a sbírání vzpomínek mezi příbuznými a známými. Nashromáždila se tak spousta příběhů křivd a bezpráví. Z výsledků projektu  vznikla zajímavá výstava doplněná sbírkou předmětů dokumentujících dobovou kulturu. Žáci byli po celou dobu velmi soustředění a vnímaví. Pevně věříme, že si uvědomují, jak vysokou cenou je naše svoboda vykoupená a že včas dokážou rozpoznat a odvrátit nebezpečí, která ji ohrožují. Výstava bude pro veřejnost otevřena v době třídních schůzek v úterý 19. 11. od 14. 30 do 17. 30 hodin.

Fota