Vážení rodiče, milé žákyně a žáci,

zdravíme vás se začátkem školního roku 2016 – 2017 na stránkách naší školy.

Vítáme žáky a rodiče 1. ročníku, s nimiž se setkáme 1. září 2016 v 7:50 hod, v budově Komenského 103 (Scolarest),
1. patro – třída 1. ročník – TU PeadDr. Zuzana Vejnarová. Rodiče zde obdrží pokyny k výuce v prvních dnech a také informace k fungování školní družiny.

Ostatní ročníky se přivítají v kmenových třídách se svými TU od 7:50 hod (1 vyuč. hod).

Organizace výuky v pátek 2. 9.

  • 1.-4. ročníky - výuka do 11:30 – následuje oběd a školní družina;
  • 5.-9. ročníky - 1. a 2. vyučovací hodině probíhá s třídním učitelem , 3. hodina s vyučujícím dle rozvrhu a v 10:45 (tzn. od 4.hod) jdou žáci se svými TU do kina na dokumentární film Krkonoše, který je zároveň teoretickou přípravou před turistickou akcí Krkonoše hory naše. Film trvá 60 minut, poté se žáci s TU vracejí ke škole a mohou na oběd.

Od pondělí 5. 9. probíhá výuka podle rozvrhu.