V úterý 10. dubna jsme navštívili Českou lesnickou akademii v Trutnově, kde probíhalo regionální kolo mezinárodní soutěže Young People in European Forests (YPEF). Do regionálního kola se naši žáci dostali postupem z místního kola, které se konalo v únoru na lesní správě v Hořicích. Soutěžního klání se zúčastnilo 11 družstev ze 3 krajů: Libereckého, Pardubického a Královéhradeckého. V kategorii mladších žáků bylo 6 soutěžních družstev, náš tým ve složení Iva Paldusová, David Rychtr a Jakub Steiner, se umístil na krásném 3. místě. Soutěž zahrnovala písemný test, který se týkal lesnictví a poznávání přírodnin. Foto ze soutěže zde.

Místní kolo lesní správa Hořice foto zde.