Vážení rodiče,

jestliže nedojde ještě k nějaké komplikaci, tak
od pondělí 18. 10. 2021 opět celá škola začíná s prezenční výukou, pouze někteří žáci dokončující karanténu se připojí do výuky později. 

Informace pro 1. stupeň:

- vzhledem k tomu, že bylo odvoláno školení, v pondělí 18. 10. 2021 je školní družina v běžném režimu.

                                                                                    Otakar Kudrnáč ř. š.


 

Vážení rodiče,

doufám, že již tento týden nepřijdou další špatné zprávy a je to poslední týden distanční výuky na druhém stupni.

Některým žákům končí domácí karanténa ve čtvrtek 14. 10. 2021 (včetně) a některým v pátek 15. 10. 2021(včetně).
Z tohoto důvodu začínáme společnou výuku ve škole v pondělí 18. 10. 2021, které se již zúčastní celé třídy (kromě jednotlivců, kteří mají pokyny od hygienické stanice).

Přejme si všichni pevné zdraví a dobré podmínky pro školní práci.

                                                                                 Otakar Kudrnáč ř. š.


 

 

Vážení rodiče,

na základě rozhodnutí HS bude celý druhý stupeň, včetně učitelů (i učitelek první stupeň),
testován PCR testem 6. října 2021.

Rozpis je následující:

7:00-7:20 učitelé;

7:20-8:10 žáci 6. A a 6. B;

8:10-9:00 žáci 7. A a 7. B;

9:00-9:30 žáci 9. ročníku.

U testování je přítomnost zákonných zástupců dobrovolná. Podle testování bude upravena distanční výuka.

Není se čeho obávat a věřím, že vše zvládneme, a brzy se vrátíme do lavic.

                                                                                                    Otakar Kudrnáč, ř. š.


 

Vážení rodiče,

je mi líto, co Vám musím nyní oznámit, ale situace není jinak řešitelná. 

Jeden z pedagogů na druhém stupni byl pozitivně testován na Covid - 19 a vzhledem k tomu, že někteří učitelé nejsou očkovaní, hygiena jim nařídila karanténu. Vzhledem k této situaci musíme na 2. stupni přejít na distanční výuku po dobu 14 dnů - není v našich silách prezenční výuku personálně zajistit. Žáci, v jejichž třídách měl pan učitel výuku (celý druhý stupeň kromě 8. A) jsou  též v domácí karanténě.

Pro upřesnění:

1. stupeň se učí beze změn podle rozvrhu prezenční formou, družina také funguje a z kroužků budou pouze keramika, veselá věda a gymnastika (sborový zpěv a pohybové hry nebudou). Prosím rodiče, aby opět upozornili své děti na nošení roušek ve společných prostorách a řádnou dezinfekci rukou. 
Výjimku tvoří pouze 5. A, protože paní učitelka musí do karantény, tudíž budou mít distanční výuku. 

 

2. stupeň se bude vyučovat distančně podle rozvrhu, nebudou se vyučovat: Vv, Tv, ČSP (vaření, dílny a pěstitelské práce). O všem budou děti informovat třídní učitelé a další vyučující. Je nutné, aby se žáci zapisovali do jednotlivých učeben.

S největší pravděpodobností budou i žáci 2. stupně (s výjimkou žáků 8. A a očkovaných) hromadně testováni.

O vývoji situace Vás budeme neprodleně informovat.

Omlouvám se za vzniklou situaci, která Vám asi zkomplikuje následující dva týdny, ale věřím, že vše společnými silami zvládneme.

Děkuji za pochopení a přeji všem pevné zdraví.

                                                                                                       Otakar Kudrnáč, ř. š.


 

 

Vážení rodiče,

ve čtvrtek 23. září 2021 se na naší škole konaly volby do Školské rady v rámci "Dne otevřených dveří".
Rodiče si volili dva zástupce ze svých řad. Po ukončení byly hlasy spočítány s tímto výsledkem:

- Mgr. Vladimír Valenta získal 27 hlasů a Kateřina Šírová také 27 hlasů, což jsou nejvyšší počty hlasů, a proto se stávají členy Školské rady. 

Nové složení Školské rady tedy je:

- za zřizovatele: Vladimír Vinklář, Vladimír Horáček;

- za rodiče: Mgr. Vladimír Valenta, Kateřina Šírová;

- za učitele: Mgr. Hana Erbenová, Mgr. Pavla Vanclová.

Počátkem října proběhne ustanovující schůze Školské rady, kde bude zvolen předseda.
Vše bude zveřejněno na našich stránkách.