Den Datum Od Do
V týdnu 1.-3. 7. 8.00     10.00
Pátek 10. 7.  8.00 10.00
Pátek 17. 7. 8.00 10.00
Pátek 24. 7.  8.00 10.00
Pátek 31. 7.  8.00 10.00
Pátek 7. 8.  8.00 10.00
Pátek 14. 8. 8.00 10.00
Pátek 21. 8. 8.00 10.00
V týdnu 25.-31. 8.  8.00 12.00

 

 Pokyny pro žáky II. stupně

Od 8. června se mohou účastnit výuky žáci 6. – 8. tříd. Výuka není povinná.

Zákonný zástupce je povinen vyplnit on-line dotazník a uvést v něm, zda se dítě bude nebo nebude účastnit výuky.

Dotazník - přihláška musí být vyplněna do pondělí 1. 6. 2020 do 24:00 hodin. 

DOTAZNÍK - PŘIHLÁŠKA

Žáci budou pracovat ve skupinách v maximálním počtu 15 žáků. O podobě skupin, jejich umístění a vyučujících budeme informovat podle celkového počtu přihlášených žáků.

Výuka bude probíhat ve dnech:

PO, ST od 7:50 do 11:30 (4 vyučovací hodiny)  8. ročník

ÚT, ČT od 7:50 do 11:30 (4 vyučovací hodiny) 6. a 7. ročník

dle speciálně vytvořeného rozvrhu, se kterým žáky včas seznámíme.

Rodič je povinen podepsat čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění. Zákonní zástupci zváží účast žáka i vzhledem k rodinné situaci (soužití s osobami s vymezenými rizikovými faktory uvedenými v dokumentu na webu Ochrana zdraví a provoz ZŠ. Toto prohlášení (na webu, v e-mailu od TU )odevzdají žáci 1. den ráno při vstupu do školy, bez prohlášení nebude žák vpuštěn do školy.

Škola zajistí provozní a hygienické podmínky tak, aby odpovídaly manuálu MŠMT pro danou situaci.

Nepřítomnost přihlášeného žáka omluví rodič telefonicky třídnímu učiteli.

Žáky před školou vyzvednou vyučující v 7:45, rodiče do školy nevstupují ani nečekají v budově. Žáci se nepřezouvají, nepoužívají šatny.

Každý žák bude mít své dvě roušky (škola je neposkytuje), uložené v sáčku.

Žáci budou dodržovat odstupy, sedět v lavici po jednom, používat dezinfekci a respektovat další pokyny pedagogů. Opakované nedodržování pokynů povede k vyloučení žáka ze skupiny.

Obědy ze Scolarestu  je možné si objednat ráno do 8 hodin pouze formou boxů, které si po výuce žáci vyzvedají v  jídelně.

Detaily opatření obsahuje dokument Ochrana zdraví a provoz základních škol v období do konce školního roku 2019/2020.

Vysvědčení žáci dostanou 30. 6. – detaily sdělí TU.


 

Od 25. května 2020 se mohou účastnit výuky žáci 1. – 5. tříd. Výuka není povinná.

Zákonný zástupce je povinen dítě závazně přihlásit do školy vyplněním on-line dotazníku, který je zároveň přihláškou.

 Přihláška

Dotazník - přihláška musí být vyplněna do 17. 5. 2020.

Po tomto termínu není možné dodatečné přihlášení do výuky.

 Žáci budou pracovat v neměnných skupinách v maximálním počtu 15 žáků. O podobě skupin, jejich umístění a vyučujících budeme informovat podle celkového počtu přihlášených žáků. Skupiny budou tvořeny abecedně. Mohou zde vyučovat také asistenti, vychovatelé a učitelé z druhého stupně.
Rodič je povinen podepsat čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění. Zákonní zástupci zváží účast žáka i vzhledem k rodinné situaci (soužití s osobami s vymezenými rizikovými faktory uvedenými v příloze Ochrana zdraví a provoz ZŠ). Toto prohlášení (ke stažení na konci článku) odevzdají žáci ráno při vstupu do školy, bez prohlášení nebude žák vpuštěn do školy.

Výuka bude probíhat denně od 7:50 do 11:30. Školní družina je ráno i odpoledne uzavřena.

Odpolední aktivity budou  v neměnných skupinách, pouze pro přihlášené žáky 1.–3. ročníků do 15 hodin, aktivity budou opět ve třídě za stejných podmínek jako dopolední výuka. Nejedná se o družinu ani o kroužky.

Škola zajistí provozní a hygienické podmínky tak, aby odpovídaly manuálu MŠMT pro danou situaci.
Nepřítomnost přihlášeného žáka omluví rodič telefonicky třídnímu učiteli.

Žáky před školou vyzvednou vyučující v 7:45, rodiče do školy nevstupují ani nečekají ve vestibulu. Žáci se nepřezouvají, nepoužívají šatny.

Každý žák bude mít své dvě roušky /škola je neposkytuje/, uložené v sáčku.

Žáci budou dodržovat odstupy, sedět v lavici po jednom, používat dezinfekci a respektovat další pokyny pedagogů. Opakované nedodržování pokynů povede k vyloučení žáka ze skupiny.

O podobě a formě obědů se bude jednat podle počtu skupin s vedením Scolarestu.

Detaily opatření obsahuje dokument Ochrana zdraví a provoz základních škol v období do konce školního roku 2019/2020.

 


 

Od 11. května 2020 se mohou účastnit výuky pouze ti žáci 9. tříd, kteří budou konat přijímací zkoušku na střední školu. Tato výuka bude probíhat do přijímacích zkoušek.

Zákonný zástupce je povinen vyjádřit zájem o docházku do školy v případě žáků 9. ročníku do 7. 5. 2020 do 12 hodin.
Po tomto termínu není možné dodatečné přihlášení do výuky.

Nástup do výuky oznámí rodič mailem nebo telefonicky třídnímu učiteli.

 Žáci budou pracovat v neměnných skupinách v maximálním počtu 15 žáků. 9. A ve své třídě a 9. B v hudebně. Každý přihlášený žák se do školy dostaví s pomůckami na výuku.

Příprava na zkoušky bude probíhat dva dny, vždy v pondělí a ve středu, denně 2 hodiny M a 2 hodiny ČJ.

Rodič je povinen podepsat čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění. Zákonní zástupci zváží účast žáka i vzhledem k rodinné situaci (soužití s osobami s vymezenými rizikovými faktory uvedenými v příloze Ochrana zdraví a provoz ZŠ) viz příloha. Toto prohlášení odevzdají žáci ráno při vstupu do školy, bez prohlášení nebude žák vpuštěn do školy.

Výuka bude probíhat od 7:50 do 11:30.

Škola zajistí provozní a hygienické podmínky tak, aby odpovídaly manuálu MŠMT pro danou situaci.

Nepřítomnost přihlášeného žáka omluví rodič telefonicky třídnímu učiteli.

Oběd je schopna školní jídelna zajistit formou menu boxu. Ten si mohou žáci vyzvednout při odchodu ze školy na místě určeném Scolarestem. Je doporučeno konzumovat jídlo doma. Z hygienických důvodů není možná konzumace v jídelně.

Žáky před školou vyzvednou vyučující v 7:45 (u vstupu do hlavní budovy proti knihobudce).

Žáci se nepřezouvají, nepoužívají šatny.

Každý žák má své dvě roušky (škola je neposkytuje), uložené v sáčku.

Žáci budou dodržovat odstupy, sedět v lavici po jednom, používat dezinfekci a respektovat další pokyny pedagogů. Opakované nedodržování pokynů povede k vyloučení žáka ze skupiny.

Detaily opatření obsahuje dokument Ochrana zdraví a provoz základních škol v období do konce školního roku 2019/2020.