Vážení rodiče,

v následujícím týdnu tj. od 14. do 18. 11. 2022 bude výuka probíhat pouze do středy:

- 17. listopadu je státní svátek;

- 18. listopadu vyhlašuje ředitel školy "ředitelské volno".

V dalším týdnu nás čekají třídní schůzky:

- 22. listopadu - od 14.30 hod proběhne schůzka třídních důvěrníků

- a od 15 do 17 hod proběhnou třídní schůzky na II. stupni,

  na I. stupni budou rodiče o začátku třídních schůzek informovat třídní učitelky.


 

Vážení rodiče,

v pátek 16. září 2022 jsme uskutečnili tradiční podzimní závod "Běh parkem". Počasí nám přálo a děti 1. stupně se snažily podávat co nejlepší výkony.
Všem náleží velká pochvala. Dnes jsme ty nejrychlejší ocenili medailí a všichni ostatní běžci dostali malou odměnu. Již teď se těšíme na další sportovní klání.

Jak vše probíhalo, si můžete prohlédnout na fotografiích pod odkazy:

Závod
Vyhlášení

 


 

 

Vážení rodiče,

v následujícím týdnu (jak vás informovali třídní učitelé) se 20. a 21. 9. 2022 uskuteční sběr papíru.

Bude se vybírat od 7.15 do 7.40 hod u vchodu žáků na staré budově.


 

Vážení rodiče,

bohužel se v informacích o platbě za školní družinu mezi Vás dostala špatná informace o částce za pololetí.

Uvádím vše na pravou míru:
- poplatek za pololetí  je 850,- Kč.

Omlouvám se za vzniklé nedorozumění.

Otakar Kudrnáč


 

Vážení rodiče,

 přejeme Vám a Vašim dětem úspěšný vstup do nového školního roku 2022/2023, který slavnostně zahájíme ve čtvrtek 1. září 2022 v kmenových třídách v 7.50 hod.

 

Slavnostní zahájení bude trvat přibližně 1 vyučovací hodinu. Zahájení školní výuky 1. třídy se mohou zúčastnit také rodiče.

V pátek bude probíhat již výuka tímto způsobem:

- 1. ročník zkráceně, ostatní třídy prvního stupně v rozsahu 4 vyučovacích hodin;

- 2. stupeň v rozsahu 5 vyučovacích hodin.

Počáteční hodiny budou vždy třídnické a děti tuto informaci obdrží také od třídních učitelů.

5. září 2022 již začíná výuka podle rozvrhu v plném počtu vyučovacích hodin.

Třídy a jejich třídní učitelé:

Budova Scolarestu:

1. ročník - Mgr. Pavlína Klimentová

2. A - Mgr. Pavla Vanclová

2. B - Mgr. Eva Tryznová (změna třídní učitelky po Mgr. Koldové)

3. ročník - PaedDr. Zuzana Vejnarová

4. A - Mgr. Zuzana Zelenková (změna třídní učitelky po Mgr. Tryznové)

4. B - Mgr. Jana Pajkrtová

Hlavní budova:

5. ročník - Mgr. Barbora Šimůnková

6. A - Mgr. Aneta Klápšťová

6. B - Mgr. Anna Čechová

7. A - Mgr. Pavla Zemánková

7. B - Mgr. Hana Paulů

8. A - Mgr. Hana Selucká

8. B - Mgr. Hana Šimůnková

9. A - Mgr. Lenka Hašková

9. B - Mgr. Miroslav Řehák

 

Informace o školní družině dostanete od třídních učitelů.

(1. září 2022 není ranní družina, po slavnostním zahájení pro zájemce do 12 hodin)