Vytisknout 

 Pokyny pro žáky II. stupně

Od 8. června se mohou účastnit výuky žáci 6. – 8. tříd. Výuka není povinná.

Zákonný zástupce je povinen vyplnit on-line dotazník a uvést v něm, zda se dítě bude nebo nebude účastnit výuky.

Dotazník - přihláška musí být vyplněna do pondělí 1. 6. 2020 do 24:00 hodin. 

DOTAZNÍK - PŘIHLÁŠKA

Žáci budou pracovat ve skupinách v maximálním počtu 15 žáků. O podobě skupin, jejich umístění a vyučujících budeme informovat podle celkového počtu přihlášených žáků.

Výuka bude probíhat ve dnech:

PO, ST od 7:50 do 11:30 (4 vyučovací hodiny)  8. ročník

ÚT, ČT od 7:50 do 11:30 (4 vyučovací hodiny) 6. a 7. ročník

dle speciálně vytvořeného rozvrhu, se kterým žáky včas seznámíme.

Rodič je povinen podepsat čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění. Zákonní zástupci zváží účast žáka i vzhledem k rodinné situaci (soužití s osobami s vymezenými rizikovými faktory uvedenými v dokumentu na webu Ochrana zdraví a provoz ZŠ. Toto prohlášení (na webu, v e-mailu od TU )odevzdají žáci 1. den ráno při vstupu do školy, bez prohlášení nebude žák vpuštěn do školy.

Škola zajistí provozní a hygienické podmínky tak, aby odpovídaly manuálu MŠMT pro danou situaci.

Nepřítomnost přihlášeného žáka omluví rodič telefonicky třídnímu učiteli.

Žáky před školou vyzvednou vyučující v 7:45, rodiče do školy nevstupují ani nečekají v budově. Žáci se nepřezouvají, nepoužívají šatny.

Každý žák bude mít své dvě roušky (škola je neposkytuje), uložené v sáčku.

Žáci budou dodržovat odstupy, sedět v lavici po jednom, používat dezinfekci a respektovat další pokyny pedagogů. Opakované nedodržování pokynů povede k vyloučení žáka ze skupiny.

Obědy ze Scolarestu  je možné si objednat ráno do 8 hodin pouze formou boxů, které si po výuce žáci vyzvedají v  jídelně.

Detaily opatření obsahuje dokument Ochrana zdraví a provoz základních škol v období do konce školního roku 2019/2020.

Vysvědčení žáci dostanou 30. 6. – detaily sdělí TU.