Informace k výuce od 30. listopadu 2020

Od pondělí 30. 11. začíná výuka na naší škole takto:

1) 1. a 2. ročníky pokračují ve výuce nastolené od 18. listopadu.

2) 3., 4., 5. ročníky nastoupí ke školní výuce dle rozvrhu.

3) 9. ročníky nastoupí do výuky dle rozvrhu bez rotace.

4) 6.-8. ročníky se vyučují v rotačním režimu- střídají se po týdnu v prezenční výuce

    v tomto režimu:  30. 11.–4. 12. se učí ve škole 6. A, 6. B, 8. tř. a zároveň 7. A a 7. B pokračují tento týden v distanční výuce / hodiny výuky dohodnou se žáky vyučující /.

                                 7. 12.–11. 12. se učí ve škole 7. A a 7. B, 6. a 8. ročníky pracují doma na zadaných úlohách, které obdrží od svých vyučujících.

                                14.–18. 12. se učí ve škole opět 6. A, 6. B, 8. tř. a 7. ročníky pracují doma na zadaných úlohách.

Pozn.: o výuce 21. 12. a 22. 12. budeme informovat.

5) Tento cyklus výuky bude pokračovat do doby, než MŠMT pokyny zruší nebo upraví.

6) Přísná hygienická pravidla platí i nadále. Roušky budou mít žáci po celou dobu pobytu ve škole i ve třídách. Žáci si budou dezinfikovat ruce, třídy budou pravidelně větrány. Žáci pracují v homogenních skupinách.

7) Hudební výuka pokračuje bez zpěvu a tělesná výchova bez pohybu v uzavřených prostorách. 

8) Dojde-li k úpravě rozvrhu, budou žáci včas informováni. 

9) Scolarest bude obědy poskytovat za zpřísněných hygienických podmínek a v regulovaném režimu. /Omezený počet strávníků v jídelně./     

10) Třídní schůzky a informační odpoledne se za těchto podmínek nekonají. Rodiče mohou práci žáků a hodnocení konzultovat mailem se svými vyučujícími a TU.