Vážení rodiče a žáci,

28. 1. 2021 dojde k předání výpisu známek v 1. a 2. ročníku.

Od 3. do 9. ročníku budou tento den zaslány třídními učiteli výpisy známek na mail rodičů.

Výpisy v papírové podobě žáci obdrží se začátkem prezenční výuky, termín není zatím znám.

29. 1. 2021 probíhají pololetní prázdniny, v týdnu od 1. 2. 20021 do 5. 2. 2021 jsou jarní prázdniny.

V těchto dnech neprobíhá on-line výuka, ale žáci mohou dostat od svých vyučujících úkoly pro samostatnou práci.

O případných změnách ve školní docházce budeme informovat na webu školy i mailovou zprávou.