Vážení rodiče,

 přejeme Vám a Vašim dětem úspěšný vstup do nového školního roku 2022/2023, který slavnostně zahájíme ve čtvrtek 1. září 2022 v kmenových třídách v 7.50 hod.

 

Slavnostní zahájení bude trvat přibližně 1 vyučovací hodinu. Zahájení školní výuky 1. třídy se mohou zúčastnit také rodiče.

V pátek bude probíhat již výuka tímto způsobem:

- 1. ročník zkráceně, ostatní třídy prvního stupně v rozsahu 4 vyučovacích hodin;

- 2. stupeň v rozsahu 5 vyučovacích hodin.

Počáteční hodiny budou vždy třídnické a děti tuto informaci obdrží také od třídních učitelů.

5. září 2022 již začíná výuka podle rozvrhu v plném počtu vyučovacích hodin.

Třídy a jejich třídní učitelé:

Budova Scolarestu:

1. ročník - Mgr. Pavlína Klimentová

2. A - Mgr. Pavla Vanclová

2. B - Mgr. Eva Tryznová (změna třídní učitelky po Mgr. Koldové)

3. ročník - PaedDr. Zuzana Vejnarová

4. A - Mgr. Zuzana Zelenková (změna třídní učitelky po Mgr. Tryznové)

4. B - Mgr. Jana Pajkrtová

Hlavní budova:

5. ročník - Mgr. Barbora Šimůnková

6. A - Mgr. Aneta Klápšťová

6. B - Mgr. Anna Čechová

7. A - Mgr. Pavla Zemánková

7. B - Mgr. Hana Paulů

8. A - Mgr. Hana Selucká

8. B - Mgr. Hana Šimůnková

9. A - Mgr. Lenka Hašková

9. B - Mgr. Miroslav Řehák

 

Informace o školní družině dostanete od třídních učitelů.

(1. září 2022 není ranní družina, po slavnostním zahájení pro zájemce do 12 hodin)