Vážení rodiče, milí žáci,

vzhledem k dokončovacím stavebním pracím na budově J. Harracha 97 bude vstup do budovy možný od čtvrtka 29. 8., kdy vám od 7:30 budeme k dispozici v ředitelně i ve sborovně školy.  

Pokud potřebujete projednat přihlášení dítěte nebo další otázky již ve středu 28.8., volejte prosím kdykoliv na tel.  737 740 009  - H. Erbenová – zást. řed.

                                               Děkujeme za pochopení.                               Ředitelství školy

 

 

Slavnostní zahájení školního roku 2019/2020 proběhne 2. září 2019 od 7:50 hodin. Žáci se sejdou se svými třídními učiteli v kmenových třídách.

Na budově Komenského 103 /Scolarest/ se nacházejí v 1. poschodí tyto třídy:

1.A – TU Eva Tryznová

1.B – TU Eva Koldová

2.  – TU Pavla Klimentová

3.A – TU Pavla Vanclová

3.B - TU Marcela Heřmánková

4.  – TU Zuzana Vejnarová

5.B - TU Zuzana Zelenková / pouze dočasně vzhledem k rekonstrukci na budově Harracha /

Školní družina – všechna oddělení  se také nachází na budově Komenského 103 /Scolarest/ v 1. poschodí vpravo.

1. oddělení ŠD – vychovatelka Ivana Hrachová

2. oddělení ŠD – vychovatelka Lenka Kuželová

3. oddělení ŠD – vychovatel Petr Zemánek

Budova J. Harracha 97

Zde se nachází třída 5.A – TU Jana Pajkrtová /1. poschodí vpravo – u ředitelny/.

Dále  zde bude třída 5. B – TU Zuzana Zelenková / až po výše zmíněné rekonstrukci /

Třídy 6. až 9. ročníku.

 

Vyučování od 2. 9. do 6. 9.:

I. stupeň 4 vyučovací hodiny denně

II. stupeň  5 vyučovacích hodin denně /v úterý jsou první dvě hodiny třídnické/

Pozn.

Vzhledem k probíhající rekonstrukci  v budově J. Harracha 97 mají žáci do odvolání zákaz vstupu na dvůr, nemohou zde parkovat jízdní kola.

Žáci budou upozornění svými TU o bezpečnosti a chování ve škole v době probíhajících stavebních prací.

 

3. 9.  žákům nabídnou TU kroužky, do 6. 9. musí vrátit TU letáček s přihláškou do kroužků.