Vážení rodiče,

v úterý 19. listopadu 2019 se konají na naší škole třídní schůzky

I. stupeň – začátek dle pokynů třídní učitelky

II. stupeň – společná část od 15:00 v kmenové třídě s třídním učitelem, poté od 15:15 do 17:00 hodin pokračují individuální informace k prospěchu a chování. Vyučující budou rozmístěni v jednotlivých učebnách.

V tento den proběhne i schůzka třídních důvěrníků s vedením školy. Od 14:30 hodin v učebně fyziky.