Vážení rodiče,

vzhledem k uzavření škol poskytujeme tyto důležité informace:

1/ s vedením školy je možné komunikovat přes tel. číslo 737 740 009;

2/ osobně v době úředních hodin    PO od   7:00 do 10:00

                                                          ST od 14:00 do 16:00; 

3/ v úředních hodinách budeme v ředitelně školy případně v kanceláři vedle ředitelny potvrzovat žádost o ošetřovné při péči o dítě do 10 let /formuláře žádosti jsou připraveny ve škole /;

4/  do 18. 3. 2020 dají třídní učitelé na web školy soupis úloh za jednotlivé předměty přímo do sekce jednotlivých tříd, kde mohou být další informace přímo od vyučujících;

5/ zodpovědnost za plnění zadaných úkolů je na rodičích, obecně by žáci měli hodně číst a na internetu používat stránky s naučným a vzdělávacím obsahem, po návratu do školy si vyučující ověří, zda žáci úlohy splnili….;

6/ po dobu uzavření škol se žáci nestravují ve školní jídelně  a také bude uzavřena školní družina /dáno pokynem z MŠMT/.