Volby se uskuteční v době konání třídních schůzek 21.11. 2017 od 15:00 do 17:00 hod.

Volební místnost bude umístěna v budově ZŠ J. Harracha 97, spojovací chodba - kuchyňka. Za každého žáka naší školy přísluší jedna kandidátka. Rodiče (voliči) si z kandidátů vyberou min. jednoho max. tři kandidáty, které zakroužkují. Při vyšším počtu vybraných kandidátů je volební lístek neplatný! Dva kandidáti s nejvyšším počtem hlasů budou jmenováni do Školské rady. Ostatní podle počtu hlasů budou vedeni jako náhradníci.

 

 

Vážení rodiče,

 v úterý 21. listopadu 2017 se konají na naší škole třídní schůzky:

I. stupeň - začátek dle pokynu třídní učitelky

II. stupeň -  společná část od 15:00 v kmenové třídě s třídním učitelem, poté od 15:15 do 17:00 hodin pokračují individuální informace k prospěchu a chování.  Vyučující budou rozmístěni podle rozpisu v jednotlivých učebnách.

V tento den proběhne i schůzka třídních důvěrníků s vedením školy. Od 14:30 hodin v klubu vedle ředitelny.