Ve dnech od 1.-3. 7. 2019 jsou úřední hodiny od 8 do 10 hodin.

V další části prázdnin vzhledem k probíhající rekonstrukci budovy jsou úřední hodiny pouze telefonicky v pátek:

  • telefon ředitele školy 736 727 130
  • telefon zástupce ředitele 737 740 009.

V přípravném týdnu tj. 26.-30. 8. 2019 již standardně od 8 do 12 hodin.


 


 

V úterý 16. 4. 2019 proběhnou na naší škole třídní schůzky, kde budou rodiče seznámeni s prospěchem a chováním
žáků za 3. čtvrtletí školního roku.

Schůzky začínají v 15:00 s třídními učiteli v kmenových třídách. Informace o prospěchu je možné získat u učitelů rozmístěných dle vyvěšeného rozpisu do 17:00 hodin.  

Na prvním stupni se třídní schůzky mohou uskutečnit v odlišném termínu dle pokynů jednotlivých třídních učitelek.

 


 

 

Váženi rodiče,

na den 29. září 2017 bylo vyhlášeno ředitelské volno.

                                               ředitelství školy


 

Vážení rodiče, milé žactvo,

slavnostní zahájení školního roku 2017/2018 proběhne 4. září 2017 od 7:50 hod. žáci se sejdou ve svých kmenových třídách.

Na budově Komenského 103 (Scholarest) se nacházejí v 1. poschodí tyto třídy:

1. A - paní učitelka Pavla Vanclová

1. B - paní učitelka Marcela Heřmánková

2. r. - paní učitelka Zuzana Vejnarová

3. B - paní učitelka Eva Koldová

4. A - paní učitelka Eva Tryznová

4. B - paní učitelka Pavlína Klimentová

 

Školní družina - 3 oddělení - se také nachází na budově komenského 103 v 1. poschodí vpravo:

  1. oddělení ŠD - paní vychovatelka Ivana Hrachová
  2. oddělení ŠD - paní vychovatelka Olga Tužová
  3. oddělení ŠD - pan vychovatel Petr Zemánek

 

Na budově J. Harracha 97

 Zde se nachází třída 3. A – TU Jana Pajkrtová (1. poschodí vpravo – u ředitelny)

Dále jsou zde třídy 5. A – TU Zuzana Zelenková a třídy 6. až 9. ročníku

 

Vyučování  od  5. 9.  do 8. 9. :

I. stupeň 4 vyučovací hodiny denně

II. stupeň 5 vyučovacích hodin denně (v úterý jsou první dvě hodiny třídnické)

 

Pozn.

Vzhledem k nedokončené rekonstrukci budovy J. Harracha 97 se žáci nemusí do odvolání přezouvat, neboť nejsou k dispozici šatny.

Žáci budou upozornění svými TU a bezpečnost a chování ve škole v době dokončovacích stavebních  prací.