Výuku prvouky ve 3. třídě jsme si zpestřili soutěží "Kdo je kdo?". Každý přinesl fotografii ze svého raného dětství a následně jsme se pokusili určit, který spolužák se na nás z fotografie dívá. Užili jsme si přitom dost zábavy, i proto, že fotku si přinesla i paní učitelka. Téměř všichni jsme se poznali a byli jsme odměněni sladkostí.