V rámci projektu podpory čtenářství jsme s dětmi navštívili školku na sídlišti. Děti z naší třídy 3.A zde přečetly vánoční pohádku, zazpívaly koledy a přednesly básničky o Ježíškovi. Zbyl také čas na pohybové aktivity a hry. V závěru si děti ze školky vyrobily námi připravené zvonky. Prožili jsme příjemné adventní setkání. FOTO zde