Obě naše třetí třídy se v současné době účastní povinného plaveckého výcviku. Během deseti lekcí získávají žáci základy plavání, učí se techniku plaveckých stylů (prsa, kraul, znak) a provozují zábavné aktivity ve vodě. Děti jsou rozděleny podle výkonnosti do skupin. Někteří jsou téměř hotoví plavci, jiní se s vodou teprve seznamují. FOTO zde