Vážení rodiče,

v úterý 17. dubna 2018 se konají na naší škole třídní schůzky:

I. stupeň – začátek dle pokynu třídní učitelky.

II. stupeň – společná část od 15:00 v kmenové třídě s třídním učitelem, poté od 15:15 hod. pokračují individuální informace k prospěchu a chování.

Vyučující budou rozmístěni podle rozpisu v jednotlivých učebnách.