Milí předškoláčci!

Zveme vás do Nulté školičky, která se koná v úterý 14. května v budově Scolarestu od 13:00 do 14:00 hodin.

Přines si: pastelky, tužku a lepidlo

Těší se na vás

paní učitelky Eva Koldová a Eva Tryznová