V úterý 14. 5. se přišli do naší základní školy podívat budoucí prvňáčci. Seznámili se s paní učitelkou, vyzkoušeli si sezení
v lavičkách, hlášení, vydržet chvilku v klidu a samozřejmě i plnění písemných úkolů. Zkrátka...jako ve škole! Každý z nových žáčků si vybral svoji značku a tu si také nalepil na květinku a odnesl domů. Věříme, že se dětem ve škole líbilo a budou se
v září těšit na nové poznatky a zkušenosti.

My jim k  tomu přejeme šťastný vstup do další etapy života.

Eva Koldová a Eva Tryznová

Foto zde.