Žáci naší školy se mohou přihlásit do těchto kroužků:

 1. stupeň

  • Sborový zpěv
  • Výtvarné techniky
  • Sportovní gymnastika
  • Pohybové hry
  • Hra na kytaru
  • Atletika

2. stupeň