Každodenní dění v našich družinách je pestrobarevné. Čtou se např. knihy na pokračování, malují se obrázky, kutí se, sportuje se v tělocvičně, chodí se na vycházky, děti se účastní různých soutěží, hrají scénky, zhotovují rozličné výrobky. Většinu těchto činností doprovází samozřejmě hra, která má různé funkce. Pochopitelně si žáci potřebují odpočinout po výuce, při hře se také učí různým dovednostem a získávají potřebné návyky. 

Fotografie zde.