První velké vystoupení už mají letošní prvňáčci za sebou! Za přítomnosti rodičů, prarodičů i sourozenců děti přednesly básničky, zazpívaly písničky a zatančily. Odměnou jim byla kniha od rodičů a odznak čtenáře.

Poděkování patří nejen dětem za jejich píli, ale i rodičům za spolupráci.

Paní učitelky Pavla Vanclová a Eva Koldová

Foto zde


 

Krásné prožití vánočních svátků, hodně zdraví a mnoho šťastných rozhodnutí v roce 2020

                              přejí učitelé ZŠ Harracha. 

          

 


 

Výsledky soutěže o nejkrásnější adventní věnec, která se uskutečnila v rámci vánočního trhu na naší škole 14. 12. 2019:

1. místo – Š. Pohůnek z 1. B

2. místo - Š. Šubíková z 8. B

3. místo – Š. Tuláček ze 2. tř.

Účastníkům soutěže blahopřejeme a děkujeme.


 

V pondělí 9. 12. nás navštívil spisovatel Václav Dvořák, aby nám představil svou knihu Písečníci a bludný asteroid. Hovořil s 5. a 6. ročníkem. Před jeho příjezdem jsme poslouchali audioukázku, konkrétně 1. kapitolu z oné knihy. Žáci při poslechu kreslili obrázky na téma vesmír, inspirací jim mohl být také načtený text. Obrázky pak byly panem spisovatelem komentovány a hodnoceny, autoři těch nejpovedenějších a také šťastně vylosovaných si odnesli pohledy s motivem knihy. Na jednu vylosovanou čekal krásný kalendář vztahující se ke knize. Děkujeme za toto setkání Městské knihovně Jaroslava Havlíčka, která tuto besedu připravila ve spolupráci s MAS "Přiďte pobejt!"

Foto zde.