School English Competition 2019/2020

Dne 1.11. 2019 proběhlo školní kolo angličtinářské olympiády, která byla rozdělena jako obvykle do dvou úrovní: 6th and 7th class level a 8th and 9th class level. Pro obě úrovně byla jako vždy připravena část písemná, založená na práci s poslechem, a část ústní, kdy si žáci vylosovali jedno z témat (6th and 7th class level – jedno z 8 témat, 8th and 9th class level – jedno z 10 témat).

Jsme rádi, že se žáci jazykové soutěže zúčastňují a mají zájem s cizím jazykem dále pracovat, a to i nad rámec běžné výuky.

Školní kolo angličtinářské olympiády připravily: Mgr. Lenka Hašková a Mgr. Jana Šilhánová.


 

Na 6. listopad 2019 byla vyhlášena stávka. Provoz školy nebude nikterak omezen, výuka probíhá dle rozvrhu.

 


 

Žáci 9. tříd se dnes účastnili pietního aktu k výročí založení Československa. Poslechli si projev pana starosty, poté byli svědky položení věnce k památníku obětem 1. a 2. sv. války, závěrem si všichni zazpívali národní hymnu.

Foto zde.

 

 

 

 

 

 


 

Žáci a žákyně,

dne 31.10. (čtvrtek)  mezi 7:15 a 7:45 můžete odevzdat u vstupu pro žáky na budově Harracha (tam, co nosíte starý papír)  nasbírané kaštany a žaludy.
Lesníci si je hned odvezou, další dny nebude sběr již pokračovat.