Již několikátým rokem měli žáci osmých a devátých ročníků možnost absolvovat vodácký kurz. Ti z nich, kteří tuto možnost v letošním roce využili, vyzkoušeli své vodácké dovednosti na řece Lužnici. Za hladký průběh kurzu děkujeme zkušeným vodákům z řad učitelů i rodičů bývalých žáků naší školy. Touto cestou bychom chtěli obzvlášť poděkovat rodičům, kteří zajistili odvoz dětí na zpáteční cestě až z Nymburka do Jilemnice (z důvodu závažné poruchy na železnici v úseku Poděbrady – Chlumec nad Cidlinou). Ještě jednou moc děkujeme a příští rok se opět budeme těšit – Ahoj na vodě!


 

Naši žáci se v průběhu školní docházky seznámí s různými formami kulturního života. V devátém ročníku pak např. zhlédnou inscenaci v Národním divadle. Letos jsme tento zájezd naplánovali až na konec šk. roku. Viděli jsme hru Manon Lescaut. Přestože cesta do Prahy byla výjimečná (trvala 4,5 hodiny), domů jsme se vrátili dle plánu a ve tvářích se nám zračila spokojenost. 

Fotografie zde. 


 

Na tomto odkaze najdete další fotografie z Holandska. 


 

První červnový týden strávilo více než 30 žáků 8. a 9. ročníků ze ZŠ Jilemnice a ZŠ Harracha v holandském Borgeru. Jejich pobyt v zahraničí navázal na tradiční únorovou návštěvu studentů s ESDAL College v České republice. 
Na české děti v Holandsku čekaly hostitelské rodiny a nabitý program. Od úterního rána do pátečního večera zvládly projít Amsterdam po povrchu i pod zemí a proti proudu času, vymotat se z bludiště polních cest a vodních kanálů v rekreačním centru Breeland, na kole prozkoumat tajuplný ostrov Schiermonnikoog a prožít sportovně-badatelský den v partnerské škole. 
Vedle společných zážitků každý podnikl také řadu aktivit, které pro něj připravili jeho holandští hostitelé. Někdo zavítal do zábavního parku, někdo se na svět podíval ze hřbetu koně a někdo si šel zaplavat nebo zahrát bowling. 
V průběhu týdne měly děti spoustu formálních a neformálních příležitostí procvičit si nejen angličtinu, ale formou krátkého kvízu také postřeh a znalosti ze zeměpisu a historie Nizozemí. V závěru pobytu byli úspěšní řešitelé odměněni drobnými dárky, které do soutěže věnovali rodiče účastníků zájezdu. Děkujeme!
 
Cílem každoroční výměny, kterou již 11. rokem organizuje tým učitelů z obou základních škol pod vedením p. uč. Aleny Osowské, ale není jen poznávání nových míst a použití cizího jazyka v praxi. Neméně důležitá je pro účastníky také zkušenost, že dokážou vystoupit ze své komfortní zóny, postarat se o sebe a překonat případné kulturní a názorové odlišnosti. Domů se tak děti obvykle vrací sebevědomější a motivovanější k rozvíjení sebe samých - co víc bychom si mohli my, dospělí, přát?
 
 

V galerii SD Jilm zahájila naše škola ve čtvrtek výstavu žákovských prací, která potrvá do konce května. Pan Lauda, učitel Vv, popsal výstavu s názvem Český rok takto: "Na tuto výstavu jsme vybrali práce zachycující významné události a svátky, které slavíme během roku. Žáci při své tvorbě využívali různé malířské a grafické techniky. Návštěvníci výstavy mohou přispět na obnovu Chrámu Matky Boží v Paříži."

Po úvodních proslovech byla vernisáž obohacena kulturním programem. Nejprve zahrála Kristýnka s Adélkou, předvedly, co se naučily v našem kytarovém kroužku. Potom zazpíval náš pěvecký sbor.

Fotografie zde.