První velké vystoupení už mají letošní prvňáčci za sebou! Za přítomnosti rodičů, prarodičů i sourozenců děti přednesly básničky, zazpívaly písničky a zatančily. Odměnou jim byla kniha od rodičů a odznak čtenáře.

Poděkování patří nejen dětem za jejich píli, ale i rodičům za spolupráci.

Paní učitelky Pavla Vanclová a Eva Koldová

Foto zde