School English Competition 2019/2020

Dne 1.11. 2019 proběhlo školní kolo angličtinářské olympiády, která byla rozdělena jako obvykle do dvou úrovní: 6th and 7th class level a 8th and 9th class level. Pro obě úrovně byla jako vždy připravena část písemná, založená na práci s poslechem, a část ústní, kdy si žáci vylosovali jedno z témat (6th and 7th class level – jedno z 8 témat, 8th and 9th class level – jedno z 10 témat).

Jsme rádi, že se žáci jazykové soutěže zúčastňují a mají zájem s cizím jazykem dále pracovat, a to i nad rámec běžné výuky.

Školní kolo angličtinářské olympiády připravily: Mgr. Lenka Hašková a Mgr. Jana Šilhánová.