Pan uč. Lauda zahájil ve čtvrtek 28. 11. výstavu kreseb, které vytváří ve volném čase. Vernisáž obohatila hrou na kytaru Nicol Honců, naše žákyně 9. třídy. Prodejní výstava je uspořádána v jilemnické galerii V Kotelně, potrvá do 19. 12. 

Fotografie zde.