První červnový týden strávilo více než 30 žáků 8. a 9. ročníků ze ZŠ Jilemnice a ZŠ Harracha v holandském Borgeru. Jejich pobyt v zahraničí navázal na tradiční únorovou návštěvu studentů s ESDAL College v České republice. 
Na české děti v Holandsku čekaly hostitelské rodiny a nabitý program. Od úterního rána do pátečního večera zvládly projít Amsterdam po povrchu i pod zemí a proti proudu času, vymotat se z bludiště polních cest a vodních kanálů v rekreačním centru Breeland, na kole prozkoumat tajuplný ostrov Schiermonnikoog a prožít sportovně-badatelský den v partnerské škole. 
Vedle společných zážitků každý podnikl také řadu aktivit, které pro něj připravili jeho holandští hostitelé. Někdo zavítal do zábavního parku, někdo se na svět podíval ze hřbetu koně a někdo si šel zaplavat nebo zahrát bowling. 
V průběhu týdne měly děti spoustu formálních a neformálních příležitostí procvičit si nejen angličtinu, ale formou krátkého kvízu také postřeh a znalosti ze zeměpisu a historie Nizozemí. V závěru pobytu byli úspěšní řešitelé odměněni drobnými dárky, které do soutěže věnovali rodiče účastníků zájezdu. Děkujeme!
 
Cílem každoroční výměny, kterou již 11. rokem organizuje tým učitelů z obou základních škol pod vedením p. uč. Aleny Osowské, ale není jen poznávání nových míst a použití cizího jazyka v praxi. Neméně důležitá je pro účastníky také zkušenost, že dokážou vystoupit ze své komfortní zóny, postarat se o sebe a překonat případné kulturní a názorové odlišnosti. Domů se tak děti obvykle vrací sebevědomější a motivovanější k rozvíjení sebe samých - co víc bychom si mohli my, dospělí, přát?
 
 

V galerii SD Jilm zahájila naše škola ve čtvrtek výstavu žákovských prací, která potrvá do konce května. Pan Lauda, učitel Vv, popsal výstavu s názvem Český rok takto: "Na tuto výstavu jsme vybrali práce zachycující významné události a svátky, které slavíme během roku. Žáci při své tvorbě využívali různé malířské a grafické techniky. Návštěvníci výstavy mohou přispět na obnovu Chrámu Matky Boží v Paříži."

Po úvodních proslovech byla vernisáž obohacena kulturním programem. Nejprve zahrála Kristýnka s Adélkou, předvedly, co se naučily v našem kytarovém kroužku. Potom zazpíval náš pěvecký sbor.

Fotografie zde.


 


 

Pěkného výsledku v dějepisné olympiádě dosáhl Jakub Steiner z 9. A. V okresním kole obsadil vynikající 3. místo a postoupil do krajského kola. Zde pak v těžké konkurenci skončil 26. Děkujeme Jakubovi za výbornou reprezentaci naší školy.


 

Krásné prožití vánočních svátků, mnoho úspěchů a šťastných rozhodnutí  v novém roce 2019

                          přejí učitelé ZŠ Harracha.