Školní družina bude otevřena při dostatečném počtu zájemců pro žáky 1. – 3. ročníku

v těchto dnech:

říjen – pondělí 29., úterý 30. (podzimní prázdniny)

leden – středa 2. (vánoční prázdniny)

únor – pátek 1. (pololetní prázdniny)

březen – 4. – 8. (jarní prázdniny)

duben - čtvrtek 18. (velikonoční prázdniny)

Provoz školní družiny o vedlejších prázdninách od 7:00hod. – 14:30hod., na každé prázdniny musí dát rodič novou žádanku nejpozději tři dny předem.

V případě vyhlášení ředitelského volna bude školní družina v provozu.

 

Přihlášku do školní družiny lze najít v dokumentech a formulářích.

 


 

 

 

1. Provozní doba: pondělí – pátek

                          ranní družina od 6:45 do 7:30 hod.

                          odpolední družina od 11:30 do 16:30 hod.

 2. Umístění školní družiny: budova Komenského 103 (Eurest)

 3. Školní družiny jsou provozovány ve třech odděleních, vychovatelé:

                            Ivana Hrachová, Lenka Kuželová, Petr Zemánek

 4. Poplatek za ŠD: 150,- Kč měsíčně

                            - za I. pololetí: do 31. 10. 2018 – 750 Kč

                            - za II. pololetí: do 31. 3. 2019  - 750 Kč

                             Hotovost předá rodič vychovatelce ŠD, obdrží potvrzení o platbě

 5. Z důvodu nepřekročení kapacity družiny jsou upřednostněni žáci 1. – 3. ročníků

 

Přihlášku do školní družiny lze najít v dokumentech a formulářích.

 

 


 


 


 


 

 

Protože masopust  probíhá ve znamení zábavy a tance, i my jsme se k této staré tradici připojili. Již třetí ročník školního karnevalu ve školních družinách proběhl v tělocvičně, kde si zařádilo plno masek.  Obdivovali jsme princezny, čerty, piráty, čaroděje a spoustu dalších povedených převleků. Program zpestřila svým tančením děvčata z devátých tříd, o hudbu se postarala paní učitelka Klápšťová, různá vystoupení si připravila děvčata 3. a 4. tříd. Tímto způsobem jsme dětem přiblížili třídenní lidový svátek, který je spojený se zpěvem, tancem, muzikou a průvodem masek.

Na fotografie se můžete podívat zde 


 

V letošním školním roce najdete všechny tři školní družiny pospolu v nových prostorách naší školy. Jak se jim zde daří se podívejte zde.