1. Provozní doba: pondělí – pátek

                          ranní družina od 6:45 do 7:30 hod.

                          odpolední družina od 11:30 do 16:30 hod.

 2. Umístění školní družiny: budova Komenského 103 (Eurest)

 3. Školní družiny jsou provozovány ve třech odděleních, vychovatelé:

                            Ivana Hrachová, Lenka Kuželová, Petr Zemánek

 4. Poplatek za ŠD: 150,- Kč měsíčně

                            - za I. pololetí: do 31. 10. 2018 – 750 Kč

                            - za II. pololetí: do 31. 3. 2019  - 750 Kč

                             Hotovost předá rodič vychovatelce ŠD, obdrží potvrzení o platbě

 5. Z důvodu nepřekročení kapacity družiny jsou upřednostněni žáci 1. – 3. ročníků

 

Přihlášku do školní družiny lze najít v dokumentech a formulářích.