Ve školní družině se kouzlilo a čarovalo! Ještěže máme tak šikovné děti, jako je Tadeáš Kučera ze 3. třídy. Táda zaujal nejen prvňáčky, kterým bylo kouzlení určeno, ale i v následujícím dni musel vystoupení opakovat pro další družinové třídy. Náš kouzelník sklidil veliký potlesk. 

Fotografie zde.