Zvolení členové Školské rady na období 2017-2020

 

- za rodiče: Petra Gabrielová, Mgr. Lenka Řehořková (volby proběhly 21. 11. 2017)

za školu: Mgr. Hana Erbenová, Mgr. Otakar Kudrnáč (volby proběhly 20. 11. 2017)

- za zřizovatele: MUDr. Alexandra Opluštilová, Vladimír Vinklář (jmenovaní Radou města 29. 11. 2017)


 

 

Zvolení členové Školské rady na období 2014 – 2017:

- za rodiče: Ing. Hana Trojanová, Tomáš Franc (volby proběhly 11. 11. 2014)

- za školu: Mgr. Hana Erbenová, Mgr. Otakar Kudrnáč (volby proběhly 10. 11. 2014) 

- za zřizovatele: MUDr. Alexandra Opluštilová, Vladimír Vinklář (jmenováni Radou města 19. 11. 2014)