Zvolení členové Školské rady na období 2017-2020

 

- za rodiče: Petra Gabrielová, Mgr. Lenka Řehořková (volby proběhly 21. 11. 2017)

za školu: Mgr. Hana Erbenová, Mgr. Otakar Kudrnáč (volby proběhly 20. 11. 2017)

- za zřizovatele: MUDr. Alexandra Opluštilová, Vladimír Vinklář (jmenovaní Radou města 29. 11. 2017)