Do jilemnického bazénu se již mnoho let sjíždějí plavci ze škol našeho okresu, aby bojovali o postup na krajské finále v soutěži Asociace školních sportovních klubů. Téměř 200 chlapců a děvčat bojovalo na tratích 25 a 50 m v prsou, volném způsobu a znaku.

V Ý S L E D K Y         F O T O