Dne 30.1. se na budově Scolarestu v malé tělocvičně uskutečnila beseda "První pomoci". Zúčastnili se jí žáci 2. a 3. ročníků. Velmi zajímavé a poutavé povídání paní doktorky Jaroszové o záchraně lidských životů bylo doplněno praktickými ukázkami. Děti se učily pomocí mobilních telefonů přivolat první pomoc, vyzkoušely si ošetřování poraněných částí těla. Děkujeme paní doktorce a věříme, že díky jejím slovům se dokážeme v tíživé životní situaci zachovat správně. FOTO zde