V pátek 15.2. se obě druhé třídy naší školy zúčastnily velmi zajímavé besedy o stolování. Ve školní jídelně, kde se beseda uskutečnila, jsme se dozvěděli základy kultury stolování. Děti si samy vyzkoušely připravit stůl na dětské párty. Děkujeme paní vedoucí SCOLARESTU za poutavé povídání. Teď již jen počkáme na příležitost poobědvat v restauraci, kde budeme moci získané vědomosti uplatnit.

FOTO 2.A

FOTO 2.B