Naše třída se letos naposledy zúčastnila Dne Země. Celé dopoledne jsme strávili v areálu Hraběnka, kde pro nás byla připravena různá stanoviště s úkoly a hrami. Také jsme hledali hádanky. Odpovědi na ně jsme zaznamenávali do křížovky, jež nám na samém konci odhalila tajenku. Děkujeme organizátorům - zvlášť naší p. uč. Hance Paulů, která se na této akci nemalou měrou podílí. Upřímně jsme byli rádi, že jednou nemusíme trávit den ve škole, když bylo tak nádherné počasí. Mohli jsme dýchat čerstvý vzdoušek, obzvlášť čerstvý byl v kravíně :o) 

Fotografie zde