Ve čtvrtek 16. 5. absolvovali žáci sedmých ročníků besedu se zástupci Policie ČR. Hlavním tématem byla trestní odpovědnost mládeže. Hovořilo se hlavně o problémech, do kterých se žáci ve svém věku mohou dostat a o trestech, které vůči nim mohou být uplatněny. Policisté též pohovořili o nebezpečí plynoucí z užívání sociálních sítí a dotkli se i drogové problematiky.

Fotografie zde