Ve čtvrtek 16. 5. absolvovali žáci sedmých ročníků besedu se zástupci Policie ČR. Hlavním tématem byla trestní zodpovědnost mládeže. Policisté hovořili o nebezpečích, do kterých se žáci ve svém věku mohou dostat a o trestech, které vůči nim mohou být uplatněny. Součástí besedy bylo též téma bezpečného chování na sociálních sítích a problematika alkoholu, kouření a drog.

Fotografie zde