I v letošním roce se naše třída 3.B zapojila do školního projektu „Krkonoše – hory naše“. Vybrali jsme si nádherný slunečný den. Ze Zlatého návrší jsme šli přes  Pančavský vodopád, Labskou boudu k prameni Labe a zpět na Zlaté návrší k mohyle Hanče a Vrbaty. To vše korunoval překrásný výhled na vrcholky Krkonoš. Z výletu jsme si odnesli spoustu úžasných dojmů. Foto zde