Ve čtvrtek jsme zašli s 6. A do městské knihovny. Naše žáky se snažíme směřovat k tomu, aby si našli cestu k četbě. Usilujeme o to, abychom vhodnými formami rozvíjeli dnes tolik důležitou čtenářskou gramotnost. K tomu určitě napomáhá také tvorba šk. časopisu Hugo. Šestý ročník se dále seznamuje s chodem městské knihovny, kde se dozvídáme o možnostech půjčování knih, knihovnice nás také informují, jaká literatura by žáky mohla zaujmout. I naše škola se snaží každý rok doplňovat školní knihovnu. Děkujeme p. uč. Šilhánové, že se stará o duševní potravu v podobě knih. Školní knihovna je každý den o velké přestávce žákům k dispozici. 

Foto z knihovny zde.