Společnou cestu na druhém stupni ZŠ Harracha zahájila třída 6.A krátkým adaptačním kurzem v Křížlicích. Prožili jsme společně dva dny plné her, soutěží, tvořivých činností a pohybových aktivit. Mezi společné aktivity patřilo i vaření a úklid. Děti se s nadšením a ochotou zapojily i do těchto činností. Počasí nám dopřálo pěší výlet na Roudnici. Během výletu děti plnily zábavné a naučné úkoly a poznávačky. Většina dětí dokázala najít v přírodě něco voňavého, roztomilého i strašidelného. Z nasbíraných přírodnin si pak děti ve skupinkách vyrobily veselé skřítky. Výsledky tvorby a dalších aktivit z tohoto krátkého pobytu si můžete prohlédnout v naší školní fotogalerii. Za velkou pomoc a podporu při vedení kurzu děkujeme paní učitelce a kolegyni Pavle Zemánkové a také rodičům, kteří zajistili dopravu dětí do místa pobytu a přispěli drobnými sladkostmi a ovocem ke zpestření jídelníčku během adapťáčku.

Fota zde