Ve čtvrtek 17.9. se naše třída zúčastnila plánované akce "Dopravní výchovy". Děti byly nejprve poučeny o pravidlech silničního provozu a po té vyrazily na kola. I přes drobné prohřešky se v rolích cyklistů osvědčily. Svoje nabyté vědomosti využijí na jaře při zkouškách. FOTO zde