Slavnostně jsme zakončili školní rok 2021 - 2022. Fota


 

Na závěr roku sladká odměna! Fota


 

V pondělí za slunečného počasí vyrazily nejenom 6. ročníky do Krkonoš. Trasa pro šestky vedla z Horních Míseček na Zlaté návrší, odtud přes Růženčinu zahrádku na Dvoračky. Po občerstvení v restauraci jsme prošli Kotelními jamami a sestoupili k autobusu na Dolní Mísečky. 

Foto zde


 

Ve čtvrtek 19. 5. absolvovaly šesté ročníky výlet do pevnosti Josefov a na Kuks. V pevnosti byl pro děti připraven program se spoustou úkolů a soutěží, které jim přiblížily běžný den vojáků v pevnosti. Na Kuksu jsme si prohlédli lázeňský areál s bylinkovou zahradou. Nechyběla ani zmrzlina a jiné dobroty. Na závěr výletu jsme si prošli naučnou stezku Braunovým betlémem. Počasí nemohlo být lepší. Dojmy z výletu jsou výborné!

Fotografie


 

Fotografie zde