Letošní rok byl opět zvláštní a komplikovaný vzhledem k pokračující covidové situaci a omezené výuce. Přesto jsme mohli společně v tomto školním roce  zažít alespoň několik příjemnějších okamžiků. V rámci výuky v hodinách Vv si děti měly možnost vyzkoušet náročnější výtvarné techniky, kterými byly akrylová a akvarelová malba. Foto Malba