Od 12.září zahájil svoji činnost na naší škole keramický kroužek. V pondělí vždy po čtrnácti dnech se setkávají děti z 1. a 2. tříd pod vedením p. uč. Vanclové, ve středu pak žáci 3. a 4. ročníků pod dohledem p. uč. Zelenkové. V tomto školním roce děti čeká práce nejen s keramickou hlínou, ale i s jinými výtvarnými materiály. Přejeme dětem, ať je práce těší!    FOTO zde