Ve čtvrtek 3. 11. vyrazili žáci sedmých ročníků na exkurzi do liberecké IQ landie. Nejprve je čekal hodinový pořad o Sluneční soustavě v planetáriu a potom už si prohlíželi jednotlivé expozice, plnili úkoly a zaznamenávali je do pracovních listů. V praxi si tak mohli upevnit, ověřit či doplnit učivo z mnoha předmětů: matematiky, fyziky, chemie, přírodopisu, zeměpisu aj. Fotografie dokazují, že se nikdo rozhodně nenudil.

Fotografie