I žáci osmých tříd si o hodině přírodopisu vyzkoušeli, jak pracovat s informacemi. Ve skupinkách shromažďovali fakta o vybraných savcích. Zaměřili se hlavně na různé zajímavosti a kuriozity. S těmi potom seznámili ostatní spolužáky. Jak se jim dařilo, se můžete podívat do alb jednotlivých tříd.

FOTO 8.A

FOTO 8.B